Forløb på Neuroklinik

Gennem specialiseret og intensiv fysisk træning og behandling hjælper vi dig tilbage til en bedre hverdag, hvor du kan være mere fysisk aktiv, mere selvhjulpen og generelt tage større del i hverdagen.
Vi mener ikke, at du blot skal lære at leve med din skade. Sammen kan vi udfordre det handicap, hjerneskaden har påført dig.

Forundersøgelse
Før du kan begynde i et forløb hos os, skal du til en forundersøgelse, hvor vi undersøger, om der er et genoptræningspotentiale. Prisen på en forundersøgelse er 950 kr. Vælger du at starte i et forløb hos os, er forundersøgelsen gratis.
Såfremt vi mener, at vi kan hjælpe dig, sætter vi i løbet af de første dage af dit træningsforløb nogle realistiske mål og delmål op, som du kan opnå i et forløb hos os. Vi lover ikke noget, vi ikke kan holde.

Vi tilbyder 6-ugers heldagsforløb, 12-ugers halvdagsforløb, individuelle behandlingsmoduler og hjemmetræning. Dog anbefaler vi 6-ugers heldagsforløb og 12-ugers halvdagsforløb på grund af intensiteten i træningen og behandlingen, fordi det er vores erfaring, at det giver den bedste effekt. Dette bakkes også op af  evidensbaserede artikler.