Neuroklinik kan hjælpe mennesker med hjerneskade eller neurologiske skader og sygdomme til en bedre hverdag

Hjerneblødning og blodprop i hjernen kan forårsage skader, som hindrer dig i at gøre, hvad du før kunne uden besvær

Har du eller én af dine nærmeste en hjerneskade, som giver fysiske udfordringer? Medarbejdere ved Neuroklinik ser muligheder og potentiale, hvor du måske ser begrænsninger og problemer. Gennem intensiv fysisk træning hjælper vi dig eller din pårørende tilbage til en bedre hverdag.

Ekspertice i skader efter hjerneskade og andre neurologiske skader og sygdomme

Neuroklinik er specialiseret i neurologisk genoptræning. Vores behandlinger er målrettet mennesker med

 • fysiske følger efter en blodprop i hjernen
 • hjerneblødning
 • hovedtraumer efter ulykke
 • operationer i hjernen
 • sclerose
 • parkinson
 • rygmarvsskader som paraplegi eller tetraplegi
 • andre neurologisk relaterede skader og sygdomme.

Hjælp ved balanceproblemer, gangvanskeligheder, problemer med arme og hænder og ved lammelser

Neurokliniks medarbejdere kan hjælpe dig med at overvinde eller forbedre

 • problemer med at gå og stå
 • problemer med at holde balancen
 • problemer med at bruge arme og hænder
 • lammelser i ansigtet.*

Fortsat genoptræning efter behandling i kommune eller region

Neuroklinik tilbyder også behandling til klienter, som ønsker at blive endnu bedre efter behandling i regionalt eller kommunalt regi.

* Resultater kan variere fra person til person, og resultater kan ikke garanteres, da de altid opnås individuelt.