Et eksempel på kliniks ræsonnering og behandling

Konkret beskrivelse af, hvordan Neuroklinik arbejder med vurdering og træning

Bevægelse uden kontrol lærer ikke kroppen noget. Genoptræning som genoplæring af funktioner kræver meget fokuserede bevægeovergange.


Bevægelse uden kontrol

Når et menneske med apopleksi skal bevæge sig fra siddende til liggende over højre side, vil de fleste trække deres mest afficerede ben op i fleksion fra hoften med fasisk muskelaktivitet fra hoftebøjerne uden aktivitet fra fod og knæ.

Dernæst vil de tage det andet ben med og lade det falde, det vil sige uden at holde igen, mens de kommer ned mod briksen.

Der er ingen posturale kontrolmekanismer involveret i den aktivitet, og klienten har derfor ikke lært noget – snarere tværtimod.


Plasticitet er brugsafhængig

Fra viden om neuroplastiske processer viser, at plasticitet er brugsafhængig. Den måde, hvorpå vi mennesker bruger os selv på, er det nervesystemet lærer. Derfor arbejder Neuroklinik fokuseret med kvaliteten klientens bevægeovergang.


Facilitering af bevægeovergange

Fra den aktivt siddende kan terapeuten facilitere klienten ned i en aktivt liggende position. Klienten må rekruttere abduktions neuromuskulær aktivitet fra højre hofte og derved få et løft fra sædet, lineær ekstension, ipsilateral stabilitet. Hermed skabes en stabil hofte, som er en forudsætning for, at den modsatte hofte kan være mobil. Dette er et essentielt element i den posturale kontrol.

Herfra arbejder terapeuten videre med at facilitere distalt fra venstre fod til dorsal fleksion og eversion. Videre til næste komponent, hvis muligt selektiv quadriceps aktivitet, med øje for reciprok inhibition.

Når de ovenstående komponenter faciliteres, kan terapeuten fremme klientens posturale kontrol og derved skabe vægtoverførsel i et lateralt tilt på højre hofte, hvorefter nedre trunkus muskler starter aktiviteten, så klienten under fortsat facilitering kan føre venstre ben med abduktions neuromuskulær aktivitet op på briksen. Herfra faciliteres klienten videre til en liggende position.*

* Resultater kan variere fra person til person, og resultater kan ikke garanteres, da de altid opnås individuelt.