Behandlingstilgang hos Neuroklinik

Mål for genoptræning hos Neuroklinik er, at klienten når optimale færdigheder gennem intensiv træning efter Bobathkoncept

Neuroklinik er den ældste klinik i landet, som tilbyder specialiseret og intensiv træning af hjerneskadede og mennesker med skade på centralnervesystemet.

Klinikken arbejder ud fra Bobath-konceptet, hvor målet for behandlingen er, at klienten generhverver funktionelle motoriske færdigheder gennem intensiv genoptræning.


Hjernen er plastisk og kan lære det tabte gennem intensiv træning

Bobath-konceptet er en problemløsende tilgang til vurdering og behandling af mennesker med

  • forstyrrelse af postural kontrol
  • problemer med bevægelse eller funktion som følge af en læsion i centralnervesystemet.

I Bobath-konceptet anerkendes det, at hjernen er plastisk og kan ændre sig, så hjerneskadede kan genlære tabte funktioner gennem intensiv træning af allerede beherskede bevægelser eller træning i at tilegne sig nye bevægelser.


Specifik, præcis og målrettet træning

Høj kvalitet i træningen ses i en forbedring i klientens kvalitative bevægemønstre.

Behandlingen optimerer klientens bevægelser ved at være

  • specifik
  • præcis
  • målrettet.

Neuroklinik arbejder med kvalitet som en helhed af individuelle komponenter, der fremmer postural kontrol i bevægelsessekvenser, så klienten kan udføre en aktivitet, vi sammen har defineret mål for.


Sådan oplever klienter kvalitet i træningen hos Neuroklinik

Kvalitativ fysioterapeutisk behandling skaber optimering og effektivisering af bevægelse. Med udgangspunkt i dybdegående viden om centralnervesystemets opbygning og funktion laver Neurokliniks medarbejdere en klinisk ræsonnering.

Sammenholdt med vores ekspertise i analyse af normal/effektiv bevægelse og posturale kontrolmekanismer og vores specifikke kendskab til neuro-muskulær aktivitet laver klinikken en grundig klinisk ræsonnering.

I neurologisk behandling er det essentielt med et specifikt og grundigt kendskab til et effektivt bevægelsesmønster samt specialiseret viden om de posturale kontrolmekanismer for at kunne arbejde kvalitativt. Dette gælder uanset, om nedsat udførelse og aktivitet skyldes smerte eller nedsat fyring til neurale netværk.

Neuroklinik arbejder på at optimere klientens individuelle bevægelsessegmenter, og sætter dem sammen i sekvenser, så klienten til sidst har forbedret bevægelsen eller opnået det fastsatte mål.


Sammenhæng i forløb med definerede mål

For at sikre den bedst mulige behandling for klienterne er det vigtigt, at der er sammenhæng i træningen. Hver gang vi påbegynder en behandling, fastlægger vi et konkret mål og fastsætter delmål.

Klinikken sætter ugemål, og inden hver enkelt behandlingsseance sætter vi et mål med behandlingen, så vi kan forbedre klientens bevægemønster. Træningen er ikke en fastlagt og ufravigelig proces, men dynamisk og styret af den kliniske ræsonnering, som bunder i viden kombineret med erfaring.

I behandlingen af klienten er det vigtigt, at der sker en genindlæring af effektive bevægestrategier, så klienten forbedrer bevægeapparatets udførelse og aktivitet. Det er ikke er fysioterapeuten, der bevæger klienten, men fysioterapeuten der påvirker klienten til at summere sin egen aktivitet i den rette synergi, så bevægelserne bliver mere effektive.

Du kan finde et eksempel på, hvordan Neurokliniks behandlere arbejder med klinisk ræsonnering og behandling her.


Sådan sikrer Neuroklinik kvalitet i træningen

Neuroklinik arbejder på grundlag af evidensbaseret viden, og klinikkens medarbejdere er på forkant med nyeste viden og forskning om Bobathmetoder via bøger, artikler, databaser og uddannelse. Og klinikken arbejder med kontinuerlig analyse og refleksion over vores behandlingsforløb.

Neuroklinik sikrer kvalitet i træning og behandling gennem sammensætningen af et højt fagligt kompetent fysioterapeutisk team, der hver for sig og sammen fagligt kan argumentere, rådgive og vejlede om, hvorfor vi gør, som vi gør.

Til dagligt arbejder vi i ét stort åbent rum, så behandlere nemt kan sparre med hinanden. Neuroklinik råder også over separate rum til behandling i de tilfælde, hvor en klients skade kræver det.

Medarbejdere hos Neuroklinik har fysioterapeutisk uddannelse og specialisering i Bobath-konceptet.

* Resultater kan variere fra person til person, og resultater kan ikke garanteres, da de altid opnås individuelt.